ChipTuning

Co to je?

Zvýšení výkonu motoru úpravou softwaru řídící jednotky - přeprogramováním její EPROM paměti.

Provádí se:

 • úprava parametrů vstřikování,
 • délky vstřiku,
 • množství paliva,
 • poměru vzduchu a paliva,
 • tlaku turba,
 • rychlosti reakce plynového pedálu
 • a v neposlední řadě omezovače kroutícího momentu

NEPROVÁDÍ SE ŽADNÝ MECHANICKÝ ZÁSAH DO MOTORU


Odstavení EGR ventilu

Co to je EGR?

(Exhatus Gas Recirculation) podtlakové a elektronické

Má na starosti recirkulaci výfukových plynů, tedy snižuje emise propouštěním části spalin z výfuku zpět do sání.

Nežádoucí vlastnosti jsou přivádění teplého vzduchu do sání a zanášení sacího potrubí a tyto způsobují snížení výkonu motoru Vašeho vozidla.

Špatná funkce EGR ventilu se řeší dvěma způsoby:

 • výměna za nový EGR
 • vyřazení a vypnutí funkce EGR*

*není homologováno pro provoz na pozemních komunikacích


  Startovací dávka

Při problémech s dlouhým startováním u zahřátého motoru je nejlepší drahým opravám předejít:

 • zvýšením dávky paliva
 • snížením startovacích otáček

ŽÁDNÉ DRAHÉ VÝMĚNY BATERIÍ, STARTÉRŮ NEBO DOKONCE VSTŘIKOVAČŮ A ČERPADEL.DPF filtr

Co to je?

Filtr zachycující pevné částice ve výfukových splodinách a tím snižuje emise dieslových motorů vzhledem k přísným a stále se zpřísňujícím normám EU.

Životnost DPF fitru ovlivňuje např. nechvalně známá kvalita paliva v ČR a dále také režim, jakým se svým vozem jezdíte. Proto je jeho životnost ve velkém rozmezí 50-200tis. km.

Následná výměna je velmi nákladná, mnohdy vzhledem k ceně vozu ekonomicky nevýhodná.

Projevy ucpaného DPF:

 • motor v nouzovém režimu

 • svítící kontrolka DPF nebo kontrolka motoru

 • auto neakceleruje po sešlápnutí pedálu

 • zvýšená spotřeba paliva

 • auto v režimu regenerace (může poškodit motor nebo jeho součásti)

Řešení problémů ucpaného DPF:

 • Výměna za nový DPF

 • Odstranění a vyřazení DPF*

Postup odstranění DPF

 • DPF se mechanicky odstraní

 • v některých případech je nutné vymazat chyby a vozidlo dostat z nouzového režimu

 • softwarově se vyřadí DPF v řídící jednotce a zakáže se režim regenerace

*není homologováno pro provoz na pozemních komunikacích


Vířivé klapky

Pro podporu tvorby směsi uvnitř spalovacího prostoru jsou v sacím potrubí umístěny nastavitelné vířivé klapky. V závislosti na provozním režimu vytvářejí odpovídající vzduchový vír a působí na množství vzduchu.

Tyto klapky sice podporují lepší spalování, které má hlavní účel opět snížit emise, nicméně problém nastává pokud se klapky a sací komora zanesou směsí mazu a sazí. K čemuž dojde leckdy už kolem 100tis km, díky výše zmíněnému EGR ventilu.

Následné problémy vznikají zasekáváním klapek v různých polohách, až k vypadnutí táhla či spálení motorku, který je ovládá. Následkem toho vozy leckdy pocukávájí, jsou problémy se studenými starty, zhasínáním motoru či výkonové díry. Tyto klapky doporučujeme rovněž odstranit.

Auta do roku výroby cca 2006 bohužel měla špatně vyřešené ovládání těchto vířivých klapek, které se velmi rychle opotřebovalo a přestalo fungovat. Což se projeví jednak uložením závady do paměti řídicí jednotky, rozsvícením kontrolky na palubním přístroji a také sníženým výkonem motoru tzv. nouzový jízdní režim motoru.


Řešení tohoto problému

 • Buď koupíte nové vířivé klapky, ale musíte si uvědomit, že motory 3,0 TDi a 2,7 TDi mají dvě řady válců, tudíž musíte koupit dvě sady těchto klapek - výsledná cena tedy je cca
  22 000 Kč + montáž. Samozřejmě s tím, že po ujetí určitého počtu kilometrů budete muset tyto klapky opět koupit nové.
 • Nebo si necháte upravit software v řídicí jednotce motoru, kdy se odstraní regulace těchto klapek, ty se nastaví do otevřené polohy a tam zůstanou po celou dobu běhu motoru.