Ledovaní, Třískání suchým ledem 

Tryskání suchým ledem je účinná metoda čištění vhodná pro jakýkoliv povrch a druh materiálu. Výhodou suchého ledu je, že NENÍ ABRAZIVNÍ, tzn. neobrušuje se původní materiál. Například u veteránů může být odstraněna podkladová vrstva nebo lak, aniž by došlo k poškození plechu. 

Metoda tryskání suchým ledem se podobá technice tryskání pískem, má však značné výhody:

Za pomoci tryskacího zařízení jsou zmrazené pelety suchého ledu (zmrazený oxid uhličitý) o velikosti rýžového zrnka nastříkány na znečištěný povrch při teplotě -79 °C. Při kontaktu zmrazeného CO<sup>2</sup> se znečištěnou plochou dochází k prudkému ochlazení. Díky tomuto termickému efektu (teplotnímu napětí) dochází ke zkřehnutí nečistot, následně vlivem takto vzniklého pnutí dochází k jejich narušení. Tvrdost pelet pak umožňuje snadné čištění bez poškození původního materiálu. Při tomto postupu nedochází k mechanickému obroušení odstraňované vrstvy, nýbrž k jejímu šetrnému narušení! Vzhledem k jemnosti této techniky je možné čistit i choulostivé povrchy. Bezprostřední výhodou je sublimace (přeměna v plynné skupenství) zmrzlého suchého ledu po dopadu na čištěný povrch. Tato technika nezanechává žádné zbytky, jak tomu bývá např. u tryskání pískem, vysokým tlakem a jinými technikami. Jediný odpad, který vzniká, je odstraněná stará vrstva z povrchu, která se dá snadno zamést nebo vysát. Jedná se o suchý nevodivý proces, kterým lze bezpečně čistit i elektrické součásti!