Výměna oleje v automatické převodovce s výplachem


Provádíme výměnu oleje v automatické převodovce s kompletním výplachem pomocí speciálního zařízení, kdy dochází k prakticky 100% výměně celého objemu olejové náplně.

Proč výměna oleje s výplachem?

Činností agregátů se oleje opotřebovávají, dochází ke snížení jejich viskozity oxidací a znečištění mikročásticemi otěrem součástí (u automatických převodovek především z obložených lamel spojek), které postupně zanášejí čistící filtr oleje.

Při výměně klasickým způsobem, bez výplachu, dojde k výměně pouze cca. 50% olejové náplně. Včasná výměna filtru a olejové náplně v převodovce a servořízení vede ke správné činnosti agregátů a jednoznačně přispívá ke značnému prodloužení životnosti, obzvláště při častém provozu na dálnici (vysoká rychlost), ofenzivní sportovní jízdě nebo časté jízdě s přívěsem.

Doporučený interval výměny oleje je po 80. 000 až 120. 000 km, nebo max. po 8-mi letech, podle toho co nastane dříve.

Co všechno obsahuje a jak probíhá výměna oleje?

Nejprve provedeme zkušební jízdu se zákazníkem kvůli určení přibližného stavu převodovky, popř. napojení diagnostiky a výčtení paměti závad. Následuje chlazení převodovky a vypuštění oleje, výměna oleje s proplachem speciálním zařízením, výměna filtru (příp. olejové vany, pokud je filtr její nedílnou součástí) a dolití oleje. Při tomto procesu se na výstupu k chladiči oleje převodovky připojí speciální přístroj, který za současného chodu motoru přetlakem naplní a zároveň propláchne celý systém (převodovka, měnič, mechatronik, olejové vedení, výměník). Pro tento postup je spotřeba oleje minimálně o 5 l vyšší než je kompletní náplň soustavy, avšak dojde k výměně až ca. 98% olejové náplně.